Europa catala, Europe

GAZA – Que ens tornin els diners!

La UE es el mes gran donant d’ajuda humanitaria del mon. Hem d’estar orgullosos que els nostres impostos serveixin –en la majoria de circumstancies- per paliar el sofriment dels altres.

Concretament a Gaza la UE s’hi va gastar 498 bilions € nomes durant el 2008. Aixo representa la major part del pressupost del govern de la franja de Gaza. Com hem vist en els darrers dies, gran part d’aquestes donacions de la UE han sigut destruides per l’exercit d’Israel. Ara, amb aquesta treva que ja veurem que durara tornen a ploure els milions dels paisos europeus cap a Palestina; per reconstruir el que ha tornat a ser destruit per l’exercit d’Israel en espera a que les bombes tornin a caure.

No seria hora que els ciutadans comencessim a demanar explicacions sobre com es gasten els nostres impostos? Si la UE, per la multitud d’interesos divergents en el tema, es incapac d’actuar per aturar el genocidi almenys hauria de garantir que la destrossa fos reparada no per l’audiencia sino per l’autor de l’escabatxina.

Fins i tot els americans sembla que despres de cada guerra tinguin interes en reparar la destrossa i quedar be amb els que han sigut bombardejats. A Israel tant se li en fot. Com mes aviat desapareixin o marxin els palestins menys feina.

Aixi doncs, esta clar que de la mateixa manera que no demanara perdo pels milers de civils assassinats, Israel refusara de pagar les destrosses de la guerra de Gaza.

Seria de justicia que la UE, enlloc de tornar a pagar els excessos israelites, aquesta vegada carregues la factura a l’estat d’Israel. Evidenment, Israel no pagara perque no obeeix a tractats ni decisions internacionals pero el que es pot fer facilment es crear un “impost per destrossa” que es carregaria sobre qualsevol producte que Israel volgues exportar cap a la UE fins arribar a compensar la inversio perduda.

Aquesta podria ser una reparacio monetaria justa per la desaparicio dels nostres impostos. No es una sancio, que tan avergonyiria als liders europeus, es simplement el retorn d’uns diners que nosaltres haviem invertit i els israelites tan impunement han fet desapareixer.

La justicia pel dany humanitari i moral d’Israel sobre es quelcom que sembla que es jutjara en un altre mon pero almenys una cosa tan terrenal com els diners s’hauria de reparar a la terra. Dic jo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *